Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΕπιβατώνΔικαιώματα Επιβατών
Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο επιβάτης δικαιούται να διαμείνει στο πλοίο μέχρι τον απόπλου. Στο ενδεχόμενο δε παράτασης της καθυστέρησης, αλλά και σε περίπτωση ακύρωσης του δρομολογίου με υπαιτιότητα του πλοιοκτήτη, ο επιβάτης μπορεί να ακυρώσει το εισιτήριο του και δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε. Εναλλακτικά δικαιούται κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής μέχρι τον απόπλου. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και το δικαίωμα αποζημίωσης. Εάν επιβάτης που έχει «κόψει» εισιτήριο μείνει εκτός πλοίου λόγω υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων, οφείλει να ειδοποιήσει το τοπικό λιμεναρχείο, προκειμένου η λιμενική αρχή είτε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και να ενημερώσει τον εισαγγελέα για να ασκήσει ποινική δίωξη. Επίσης, στην περίπτωση βλάβης εν πλω, ο επιβάτης δικαιούται να είτε να απαιτήσει επιστροφή του ναύλου ανάλογη προς την απόσταση που δεν διανύθηκε, είτε να παραμείνει στο πλοίο μέχρι την επανάληψη του πλου, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Στις περιπτώσεις αυτές θεμελιώνεται και δικαίωμα αποζημίωσης.
Εάν πριν τον απόπλου του πλοίου, ο επιβάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ταξιδέψει, ή ότι για λόγους ασθενείας ή άλλου τυχαίου συμβάντος αδυνατεί να επιβιβαστεί, δικαιούται να του επιστραφεί το μισό αντίτιμο του εισιτηρίου.
Κατά την επιβίβαση, ο επιβάτης οφείλει να επιδεικνύει το εισιτήριο του και δικαιούται να καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση ή καμπίνα που αναγράφεται σε αυτό. Εάν δεν του δοθεί η συμφωνημένη θέση, ο επιβάτης μπορεί να ακυρώσει το εισιτήριο του και να ζητήσει αποζημίωση, εκτός και αν ο πλοιοκτήτης του διαθέσει άλλη ανάλογη θέση ή καμπίνα. Σε περίπτωση που τοποθετείται σε θέση κατώτερη από εκείνη που αναγράφεται στο εισιτήριο του, δικαιούται να εισπράξει τη διαφορά της τιμής.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αν ο επιβάτης δεν έχει την εξυπηρέτηση που οφείλει να του παρέχει η πλοιοκτήτρια εταιρεία σύμφωνα με τους όρους μεταφοράς, μπορεί να διατυπώνει το παράπονό του στον πλοίαρχο ή τον ύπαρχο του πλοίου και μετά το τέλος του ταξιδιού μπορεί να απευθυνθεί στις λιμενικές αρχές.Τέλος, οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κάποια ακτοπλοϊκή εταιρεία δικαιούνται πλήρη αποζημίωση, στην περίπτωση ναυτικού ατυχήματος (όπως αυτό ορίζεται από το νόμο).
Ο επιβάτης είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση και εκφόρτωση του οχήματός του στο πλοίο. Αν το όχημα υποστεί βλάβη από κακό χειρισμό του πλοιάρχου ενόσω είναι μέσα στο πλοίο, ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Υποχρεώσεις Επιβατών
Ο επιβάτης θα πρέπει να διαβάζει με προσοχή τους όρους που αναφέρονται στο απόκομμα του εισιτηρίου του. Ο επιβάτης οφείλει να προσέρχεται στο πλοίο πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Αν είναι κάτοχος οχήματος, τότε οφείλει να βρίσκεται στο χώρο αναμονής φόρτωσης 1 ώρα πριν τον απόπλου. Στην περίπτωση που επιβάτης εφοδιασμένος με εισιτήριο δεν προσέλθει εγκαίρως στο πλοίο (μέχρι την προγραμματισμένη ώρα απόπλου), δεν δικαιούται επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς του πλοίου και τις οδηγίες του πλοιάρχου είναι υποχρέωση του επιβάτη Εάν ο επιβάτης αποβιβασθεί σε ενδιάμεσο λιμάνι και όχι στον τελικό του προορισμό, καταβάλει ολόκληρο το εισιτήριο που συμφωνήθηκε.
Για τις αποσκευές του επιβάτη οφείλεται ιδιαίτερος ναύλος μόνο στην περίπτωση που αυτές υπερβαίνουν τον όγκο ή το βάρος που αναφέρεται στο εισιτήριο. Οι επιβάτες πρέπει να έχουν μαζί τους τα αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς μετά την αναχώρηση δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των οχημάτων. Επίσης, οι επιβάτες απαγορεύεται να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες και γενικά επικίνδυνες ύλες, ενώ θα πρέπει παράλληλα να τηρούν τις Λιμενικές, Υγειονομικές και Τελωνειακές διατάξεις.
Επιστροφή στα Δρομολόγια Πλοίων

Compare listings

Compare